Hej alla

Vill bara meddela att nu har vi lämnat in en ansökan om ett Leaderprojekt. Syftet är ju att få bidrag till: ny skeetbana, nytt klubbhus och markörsystem till våra kulbanor.

Bengt Högberg och undertecknad fick i uppdrag av årsmötet att göra detta, och nu är den klar. Nu får vi hålla alla tummar att den går igenom. Första anhalten är styrelsemötet som leadergruppen har den 12 april, där Bengt och jag får vara med. OM det går igenom där, ska ansökan vidare till Länsstyrelsen för godkännande, som idag har 4 månaders handläggning. Och så kommer semestrar m.m. Så vi kanske får ett besked före jul.

Jag kommer att hålla er underättade framöver hur det går.

Sylvia Eriksson