Lars-Erik ”Lången” Johansson, Björneborgare och jägare, har skänkt en kniv till Björneborgs Jaktskytteklubb för att lottas ut på Scanaduvan dagen.

Lottpris 10 kr