Nu är nya skeetbanan helt klar. Gräsmattan är sådd, maskinhusen målade och
banan är besiktigad och godkänd.