BOKNING BANOR/ANLÄGGNING 2018

Klubbens anläggning indelas i kul- respektive hagelbanor och klubbhus.

Hyra kulbanor heldag:                                1000:-
Halvdag                                                            500:-

Hagelbana, gamla el. nya heldag:               1000:-
Halvdag                                                             500:-

Hyra hela anläggningen heldag:                2000:-
Halvdag                                                           1000:-

Vid hyra av bana ingår nyttjande av klubbhuset.

Hyra endast klubbhus, per tillfälle:             500:-          medlem gratis

För bokning kontakta Kalle Pettersson,  070-326 82 98

För att hyra krävs utbildning för respektive bana av ansvarig för gruppen som hyr.

Den medlem som vill ta med gäst utan att boka banan, gäller avgift på älgbanan: icke medlem 50:-. Medlemmar skjuter gratis. (OBS. gäller ej lördagsskjutningar.) Avgiften ska sättas in på klubbens bankgiro: 388-8112

Avgift lerduvor för icke medlem: 30:- per 25-skotts serie. Medlem tar betalt vid tillfället, och noterar i pärmen antal duvor, i rutan för icke medlem. Avgiften kommer sedan på medlems faktura.

OBS ! Städning ska göras av den/de som hyr/använder anläggningen.