BOKNING BANOR/ANLÄGGNING 2019

Klubbens anläggning indelas i kul- respektive hagelbanor och klubbhus.

Hyra kulbanor heldag:                                1000:-
Halvdag                                                            500:-

Hagelbana, gamla el. nya heldag:               1000:-
Halvdag                                                             500:-

Hyra hela anläggningen heldag:                2000:-
Halvdag                                                           1000:-

Vid hyra av bana ingår nyttjande av klubbhuset.

Hyra endast klubbhus, per tillfälle:             500:-          medlem gratis

För bokning kontakta Annelie Tyrelid,  070-341 22 90 eller annelie.tyrelid@gmail.com

För att hyra krävs utbildning för respektive bana av ansvarig för gruppen som hyr.

Den medlem som vill ta med gäst utan att boka banan, gäller avgift på älgbanan: icke medlem 50:-. Medlemmar skjuter gratis. (OBS. gäller ej lördagsskjutningar.) Avgiften ska sättas in på klubbens bankgiro: 388-8112

Pris lördagsskjutningar: 10 kr/serie för medlem, 20 kr för icke medlem 

Pris lerduvor är dagspris och finns anslaget på skjutbanan. Icke medlem betalar dubbla priset. Medlem tar betalt vid tillfället, och noterar i pärmen antal duvor, i rutan för icke medlem. Avgiften kommer sedan på medlems faktura.

OBS ! Städning ska göras av den/de som hyr/använder anläggningen.