BOKNING BANOR/ANLÄGGNING 2022

Klubbens anläggning indelas i kul- respektive hagelbanor och klubbhus.

Hyra kulbanor heldag:                                1000:-
Halvdag                                                            500:-

Hagelbana, gamla el. nya heldag:               1000:-
Halvdag                                                             500:-

Hyra hela anläggningen heldag:                2000:-
Halvdag                                                           1000:-

Vid hyra av bana ingår nyttjande av klubbhuset.

OBS! Bokning skall göras en vecka före önskat datum. Vill ni ändå boka ska eventuella skyttar som kommer ges möjlighet att skjuta.

Hyra endast klubbhus, per tillfälle:             500:-          medlem gratis

För bokning kontakta Annelie Tyrelid,  070-341 22 90 eller annelie.tyrelid@gmail.com

För att hyra krävs utbildning för respektive bana av ansvarig för gruppen som hyr.

Den medlem som vill ta med gäst utan att boka banan, gäller avgift på älgbanan: icke medlem 50:-. Medlemmar skjuter gratis. (OBS. gäller ej lördagsskjutningar.) Avgiften ska sättas in på klubbens bankgiro: 388-8112

Pris lördagsskjutningar: 10 kr/serie för medlem, 20 kr för icke medlem 

Pris lerduvor är dagspris och finns anslaget på skjutbanan. Icke medlem betalar dubbla priset. Medlem tar betalt vid tillfället, och noterar i pärmen antal duvor, i rutan för icke medlem. Avgiften kommer sedan på medlems faktura.

OBS ! Städning ska göras av den/de som hyr/använder anläggningen.