Hitta hit

Från Kristinehamn Rv 26 mot Mariestad. Efter ca 1 mil, vänster mot Björneborg. Ta andra avfarten i lilla rondellen (in på Parbovägen). Därifrån är det skyltat ”Jaktskyttebana”.
Länk till karta

E-post

info@bjsk.se

Banansvariga

Vid problem med skjutbanorna, kontakta ansvarig för banan.
Älgbanan 80 m: Mattias Gylebrandt 070-399 42 82
Gris/rådjursbanan 50 m: Bengt Falemo 070-518 59 07
Nya skeetbanan: Ove Persson 070-822 79 91
Gamla skeet/sporting: Håkan Larsson Liljeberg 070-339 75 87
Trap-banan: Bernt Johansson 070-311 75 09

Banans öppettider

 Skjutbanan är öppen alla dagar kl 08.00 – 21.00
Undantaget är midsommarafton och midsommardagen då vi har skjutförbud.

Banan kan också stängas inför tävling eller om andra omständigheter finns t ex älgjakt i närområdet. 
Annonsering om detta görs på denna sida samt i vår Facebook-grupp.