Hitta hit

Från Kristinehamn Rv 26 mot Mariestad. Sen vänster mot Björneborg. Ta andra avfarten i lilla rondellen (in på Parbovägen). Därifrån är det skyltat.
Länk till karta

E-post

info@bjsk.se

Banansvariga

Vid problem med skjutbanorna, kontakta ansvarig för banan.
Älgbanan 80 m: Kalle Pettersson 070-326 82 98
Gris/rådjursbanan 50 m: Bengt Falemo 070-518 59 07
Nya skeetbanan: Håkan Nordström 070-230 02 31
Trap/gamla skeet: Ove Nettelbo 070-252 22 80

Banans öppettider

 Skjutbanan är öppen alla dagar kl 08.00 – 21.00
Undantaget är midsommarafton och midsommardagen då vi har skjutförbud.

Banan kan också stängas inför tävling eller om andra omständigheter finns t ex älgjakt i närområdet. 
Annonsering om detta görs på denna sida samt i vår Facebook-grupp.