Historik

Björneborgs Jaktskytteklubb bildades 18 mars 1937 och var då en Jaktvårdsförening.

Första styrelsen bestod av:

Ordförande: O G Sandström
Kassör: Karl Lind
Sekreterare: Ivan Dahl
V ordf: Åke Magnusson
V sekr: Johan Pettersson
Suppleant: Karl Andersson
Suppleant: Adolf Hassel

Klubben arrenderade mark av Uddeholm på Vismennäset utanför Björneborg,
där man byggde olika skjutbanor.

Idag ser det ut så här: